Ústecký kulábr - 2020/2021Malý stůl | Družstvo [4] | Čtyři koule