1B Hraničář OpenMalý stůl | Jednoband | 5. 12. 2020, 09.00 – 5. 12. 2020, 22.00