1B Hraničář OpenMalý stůl | Jednoband | 5. 12. 2020, 09.00 – 5. 12. 2020, 22.00
 Přihlásit on-line: 1. 9. 2020, 00.08 – 22. 11. 2020, 23.59